BizzMore Software Solutions

logo_text_extra
blpic

XBRLMore

Voor de uitwisseling van informatie tussen organisaties is een voor ieder leesbaar formaat benodigd voor een goede communicatie. XBRL (eXtensible Business, Reporting Language) is in het leven geroepen om als standaard te fungeren. Deze documentstandaard is gebaseerd op XML (eXtensible Markup Language), de open standaard voor het uitwisselen van electronische informatie. Het gebruik van XBRL biedt vele voordelen: kostenbesparing, kwaliteitsverhoging gegevens, eenvoudiger elektronisch uitwisselen van gegevens.

De grote softwareleveranciers, zoals SAP en Microsoft, hebben hun software inmiddels XBRL-enabled gemaakt. BizzMore heeft voor een snelle opstelling van XBRL-bestanden een tool ontwikkeld waarmee XBRL kan worden gegenereerd.

PRIVACY STATEMENT DISCLAIMER CONTACT