BizzMore Software Solutions

logo_text_extra
blpic

MediMore

Sinds september 2004 is Medimore in gebruik. Middels dit systeem worden patiŽnten stapsgewijs door een digitale anamnese geleid. De desbetreffende stappen zijnafgeleid van o.a. de MAAS-Globaal, SOEP methodiek en casussen.

In de volgende paragrafen worden de stappen beschreven welke een patiŽnt doorloopt tijdens een online consult met MediMore.

Stap 1: Basisvragen

Basisvragen zijn korte simpele vragen die de achtergrond van de klacht schetsten.

Stap 2: Dieptevragen

Dieptevragen zijn vragen met pregedefinieerde antwoorden. De gebruiker selecteert per vraag het meest overeenkomstige antwoord in opzicht tot zijn/haar klacht.

Stap 3: Opmerkingen

Tijdens de derde stap kan de gebruiker zijn antwoorden nogmaals nalezen en eventueel een opmerking plaatsen mits er iets niet naar voren is gekomen bij de eerste twee stappen.

Na verzending van een consultaanvraag krijgt de arts de verzonden informatie in snel interpreteerbaar medisch jargon. Zodoende kan de arts deze snel afhandelen en heeft de patiŽnt spoedig antwoord.

In oorsprong is dit systeem in samenwerking met huisartsen en assistentes ontwikkeld ter partiŽle vervanging van telefonische en e-mail consulten.Telefonische consulten nemen veel tijd in beslag wegens sociale randcommunicatie. E-mail consulten daarentegen hebben het nadeel dat men veelvoudig moet e-mailen om de werkelijke klacht te achterhalen en hier een diagnose over te stellen. Met Medimore is er weinig ruimte voor sociale randcommunicatie en door de stapsgewijze anamnese wordt de alle benodigde klachtinformatie over het algemeen snel achterhaald.

PRIVACY STATEMENT DISCLAIMER CONTACT